Swisha ett bidrag: 1234 67 53 36 En Betydelsefull Resas Bankgiro: 5126-0644

Vi har anpassat hanteringen av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR). I vår integritetspolicy nedan ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas. Vi skyddar dina användaruppgifter i enlighet med svensk- och europeisk lag.

Ideella föreningen Mårtensen & Jadberg Foundation, som driver projektet En betydelsefull resa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Du kan när som helst kontakta oss på info@enbetydelsefullresa.org om du har frågor kring din personliga data och vår hantering av den.

Innehållsförteckning

 1. Dataskyddsprinciper vi följer
 2. Dina rättigheter
 3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?
 4. Vem har till dina personuppgifter?
 5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 6. Information om cookies
 7. Kontaktinformation

Dataskyddsprinciper vi följer

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Organisationen Mårtensen & Jadberg Foundation som driver projektet En betydelsefull resa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Dina rättigheter

I enlighet med lagstiftningen GDPR har du alltid rätt till att få tillgång till den information som ligger lagrad om dig hos oss. Du har även rätt till att rätta dessa uppgifter om de inte skulle stämma. Du har även rätt att få ut dessa personuppgifter som vi tillhandahåller om dig.

Under vissa omständigheter har du även rätten till att radera eller begränsa de personuppgifter som vi tillhandahåller om dig.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

För att se ett utdrag på den data du har sparat hos oss, eller anonymisera den, rekommenderar vi dig att maila oss för ärenden som berör detta.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att skicka detta som klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på En betydelsefull resa kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter.

För dig som är utbildningsfadder

Följande uppgifter behandlas om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Betaluppgifter via Swish, bankgiro, hemsidan eller Facebooksbetalsystem.

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • För att administrera fadderskapet.
 • Återrapportering till dig som är utbildningsfadder om ditt fadderbarn, En betydelsefull resas arbete och annan information.
 • Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja vårt arbete.
 • Analys av faddrar för förbättrad målgruppskännedom.
 • Effektiv administration av vårt fadderregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt).

Samtliga ändamål görs med den den lagliga grunden av intresseavvägning.

Uppgifterna behandlas så länge som du är utbildningsfadder och en period på 36 månader efter att du upphör att vara utbildningsfadder. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, bankgiro, Swish eller Facebook

Följande uppgifter behandlas om dig*:

 • Namn
 • E-postadress
 • Betaluppgifter via Swish, bankgiro, hemsidan eller Facebooksbetalsystem.
 • Vid enstaka gåvor där det inte finns tillräckliga uppgifter lagras inte några personuppgifter till gåvan.

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • För att administrera givandet av en gåva.
 • Återrapportering till dig om hur din gåva har använts i vårt arbete.
 • Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss.
 • Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom.
 • Effektiv administration av vårt givarregister.
 • Bibehålla bra service och personlig kontakt med dig.

Samtliga ändamål görs med den den lagliga grunden av intresseavvägning.

Uppgifterna bevaras i 36 månader efter det att du senast skänkte en gåva. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

För dig som är mottagare av ett gåvobevis (exempel Fadderskapsintyg vid gåva)

Följande uppgifter behandlas om dig:

 • Namn
 • E-postadress

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • För att skapa ett gåvobevis.

Samtliga ändamål görs med den den lagliga grunden av intresseavvägning.

Uppgifterna bevaras så länge som det gåvobeviset avser gäller. Efter det sparas dina uppgifter i 36 månader. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

För dig som ansöker till ambassadörsprogrammet

Följande uppgifter behandlas om dig:

 • Namn
 • Ålder
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Utbildning
 • Språkkunskaper
 • Arbetslivserfarenhet
 • Annan information som du nämner i ansökningsformuläret

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Möjliggöra en säker identifiering av den arbetssökande.
 • Möjliggöra en effektiv rekryterings­process.
 • Underlätta vid eventuella framtida rekryterings­processer och bevara uppgifter under en längre tidsperiod.
 • Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskriminerings­lagen

Samtliga ändamål görs med den den lagliga grunden av intresseavvägningsamtycke samt för att fullgöra vår rättsliga skyldighet.

Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Vid erbjuden tjänst sparas uppgifterna under perioden som personen i fråga är engagerad i organisationen.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Organisationen Mårtensen & Jadberg Foundation samt du själv. Delar av personuppgifter får även delas med tredje part vid behov, såsom revisorer. En fullständig lista över anslutna tredjeparter kan begäras av oss via mail på  info@enbetydelsefullresa.org.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör vad vi kan för att hålla dina personliga data säkra. Vi lagrar allt på säkra, övervakade servrar i Sverige; vi jobbar med webserverbaserade säkerhetsmjukvaror för att övervaka våra system och undvika dataattacker; vi krypterar känsliga data som lösenord; vi använder oss av säkra etablerade tredjepartstjänster för hantering av betalningar.

Cookies och andra teknologier vi använder

Vi använder cookies och liknande teknologier för att förbättra användarupplevelse och personalisera innehåll, genom att analysera kundbeteende, administrera webbsidan och samla information om användare.

En cookie är en mycket liten textfil som lagras i din webbläsare. Cookies lagrar information som används för att få webbtjänster att fungera. Endast du och vi kan komma åt cookies som skapats på vår webbplats. Du kan själv kontrollera och radera cookies från din webbläsare via inställningar.

Vi använder cookies i följande syften:

 • Nödvändiga cookies – dessa krävs för att du ska kunna använda dig av viktiga funktioner på vår sida, som att logga in. Dessa samlar ingen personlig information.
 • Funktions-cookies – dessa behövs för att kunna tillhandahålla funktionalitet som gör webbtjänsten mer bekväm (t.ex. att komma ihåg information som fyllts i formulär).
 • Analytics-cookies – dessa används för att kunna spåra prestandan för vår webbplats.

Vi använder oss av Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har en egen integritetspolicy som du kan läsa om här.

Kontaktinformation

Du når oss alltid på info@enbetydelsefullresa.org eller på vår facebooksida: En betydelsefull resa.

Datainspektionen
Email: datainspektionen@datainspektionen.se
Phone: +46 8 657 6100

Ändringar för denna integritetspolicy

Vi innehar rättigheten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Senaste ändringen gjordes den 24e maj 2018.

Stäng meny