HJÄLP OSS HJÄLPA, SWISH: 1234 67 53 36

OM OSS

OM OSS

VI ÄR EN BETYDELSEFULL RESA

TILLSAMMANS KAN VI FÖRÄNDRA LIV, PÅ RIKTIGT

I juni 2016 startade En Betydelsefull Resa sitt arbete för att främja utbildning, rättigheter och internationell medvetenhet med Kameruns huvudstad Yaoundé som utgångspunkt. Axel Mårtensen och Niclas Jadberg, organisationens grundare, var själva på plats under en fyramånaders period som lärare och finansiärer av olika demokratiskt främjande projekt. 

Allt började under vårkantens soliga dagar 2016 när Axel och Niclas efter att ha rest i Asien ville se mer av världen, dela med sig av sin kunskap och utforska en mytomspunnen kontinent. Genom organisationen CAPEC och eldsjälen Collette Bekaku Mangwi som 2009 grundade skolan Lucia Bitame Primary School i Nkolfoulou, en liten by utanför Yaoundé, gavs möjligheten att bygga vidare på det fantastiska arbete organisationen redan gjort. Skolan som från början undervisade tolv barn har idag fler än trehundra elever, främst barn med en eller inga föräldrar som därför har begränsad möjlighet till utbildning och i vissa fall mat för dagen. En Betydelsefull Resas uppgift är höja kvalitén på undervisningen i engelska, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och datakunskap för att långsiktigt skapa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen, att finansiera barn i utsatta miljöers skolgång genom vårt fadderprogram och via vår ambassadörsprogram i Norden ge fler ungdomar möjligheten att under organiserade former bidra på plats, likt oss, genom stöd från vår organisation.

Läs mer om vårt arbete under fliken Våra Projekt!

HUVUDPROJEKT

VÅRT ARBETSLAG

Vi tror att det är möjligt att skapa jämställda rättigheter och omständigheter, överallt, varje dag, för alla.

SÅ GÖR DU SKILLNAD