HJÄLP OSS HJÄLPA, SWISH: 1234 67 53 36

FORMA EN FRAMTID

FORMA EN FRAMTID

64%

TILLSAMMANS HAR VI REDAN FÖRÄNDRAT LIV FÖR 15 FAMILJER, MEN DET FINNS FLER SOM BEHÖVER VÅR HJÄLP

I Kamerun kan var fjärde vuxen människa inte läsa eller skriva. Situationen bidrar samt stärker landets klyftor och den korrupta regim som styr landet med järnhand. Kameruns president Paul Biya har suttit vid sitt ämbete i 34 år. År som bland annat inneburit en förstaplats på listan över världens mest korrupta länder år 1999 och 2004. Det historiskt bevisade tillvägagångssättet för att bekämpa korruption och klyftor stavas utbildning. Därför arbetar En Betydelsefull Resa aktivt i Kameruns huvudstad Yaoundé, med omnejd, för att försäkra oss om att så många barn som möjligt får möjlighet till en kvalitativ utbildning.

En Betydelsefull Resa lanserade under oktober månad fadderprojektet som ger svenska familjer möjligheten att oavkortat sponsra ett utsatt barns skolgång för ett helt läsår, distribuerat av vår organisation i samarbete med den lokala organisationen Cameroon Protection and Education of the Child:s (CAPEC) identifiering av barn i utsatta miljöer. Totalt samlades 21 000 svenska kronor ihop som finansierade skolgång, skolböcker och alla kringkostnader för 90 skolterminer. Det betyder att 15 barn som tidigare levt under arbetstvång, idag istället tar på sig en ryggsäck och går till skolan varje morgon.

IMG_5838

TILSAMMANS HAR VI REDAN HJÄLPT FAMILJEN GERMAINE

Bishina Germaine är en av de 15 barn En Betydelsefull Resa hjälpt från fältet till skolbänken. Bishina som nyligen fyllt 11 år fick sluta skolan sommaren 2014 sedan familjen gick på knä efter ett år av misslyckade skördar. Efter drygt två år på grannsakpets mindre plantainodling hjälpte svenska familjen Andersson henne i år till skolan för att fortsätta sin akademiska resa på katolska skolan i regnskogsbyn Melen Baaba utanför Yaoundé. Nu kan Bishinas föräldrar Antoaine och Chressenee slippa oroa sig för framtiden och arbeta ostört på dagarna.

“Thanks to economic support and help from A Meaningful Journey´s doners and volunteers our life have completely changed. Now me and my husband can go to bed without worrying about our daughters future.” – Abomo Susan, mamma till Ebah och Clementine som En Betydelsefull Resa hjälpt till skolan

FN:s Globala Hållbarhetsmål är vår grund

Vårt arbete utgår från FN:s Globala Hållbarhetsmål där 100% av ditt bidrag går till ändamålet:

  • Mål 1: ”Utrota fattigdom överallt, för alla”
  • Mål 4: ”Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”
  • Mål 16: ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande instutitioner på alla nivåer”

DET FINNS FLER BARN SOM BEHÖVER VÅR HJÄLP

Nu behöver vi mer resurser för att hjälpa fler familjer ur fattigdomens klor. Tillsammans med vår samarbetspartner CAPEC har den volatila siffran hundratals barn identifieras, antalet barn förändras ständigt på grund av dödsfall och andra omständigheter som tvingar familjer att flytta. Därför siktar vi på att följa upp, utveckla och utvidga programmet med hjälp av ditt bidrag. Projektmålet 50 000 hade räckt till mat och skolgång för alla de 30 familjer En Betydelsefull Resa har under sitt paraply i tre års tid framöver.

Den genomsnittliga kostnaden för ett års undervisning i grundskolan (tre terminer) är 750:-. Det täcker även kostnader som uniform, nationella prov och nödvändigt material.

Ur ett större perspektiv kan vi genom utbildning och ditt bidrag hjälpa Kameruns nya generation mot ett liv i ett mer demokratiskt samhälle utan korruption och förtryck.

SHARING IS CARING
DONERA NU